Vergeven wat mij is aangedaan
Vergeven al wat mij smart
Die pijn, die wond, zo voelbaar steeds
Dat gevoelig plekje in mijn hart?

U vraagt wel heel erg veel van mij
Die pijn gaat nooit meer weg
Het stukje leed, dat hoort bij mij
U vraagt: dat ik 't in Uw handen leg?

U kon bidden: Vergeef het hun
Zij weten niet, wat zij doen
Maar ik ...'t is zo moeilijk, Heer
Wil U het toch voor mij doen!

Geef kracht om te kunnen vergeven
Hen die mij iets hebben aangedaan
Laat mij dan kunnen leven
in de rust, dat U heeft voldaan.

'k Geef mij over aan Uw liefde
Vergeef ook mijne schuld
'k vergeef de naaste die mij griefde
Vader, vergeef, heb met mij geduld!

Coby Duifhuizen
-------------------------------------------------------------------------
De bemoediging

En van Jezus eerste kruiswoorden was:
"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen"
Vergeving!
Heel veel discussies zijn hier al over gevoerd.
Heel veel leed en pijn is hier met elkaar gedeeld,
omdat het zo'n diepe pijn en wond blijft.
Wij kunnen zo moeilijk vergeven, hetgeen ons is aangedaan.
Natuurlijk, er zijn hl veel verschrikkelijke dingen in de wereld, waarvan
je denkt:
"Moet ik dr vergeving om vragen?"
Wanneer je al die gruweldaden ziet, dan denk je toch:
"Dat mens wil ik niet eens onder ogen komen en helemaal
niet in de hemel tegenkomen".
Maar toch....Jezus bad om vergeving!
Voor hen, die Hem zo vreselijk hebben gemarteld en gegeseld!
Voor hen, die Hem zo hebben bespot!
Voor hen, die alles wat zij aan geweld konden uitoefenen,
het Hem ook hebben aangedaan!
Vergeving...voor zulke mensen?
Onmogelijk toch, in onze ogen!
Dat zouden wij nit kunnen!!
Dat knnen wij uit ons zelf ook nooit, dr is Hij nu juist voor gestorven.
Dr heeft Hij nu juist zoveel pijn voor ondergaan,
en ja...zelfs de dood voor ingegaan, omdat wij het niet konden.
Maar doordt Hij het kon, gaf het Hem wel voldoening en kon Hij de strijd
voleindigen.
Kon Hij Zich overgeven aan de Vader.
Vraag de Heer maar of Hij jou wil helpen, om te kunnen vergeven, wat jou is
aangedaan.
Geef je maar aan die Vader over, die het kn zeggen:
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".
Dan zal je wel de rust ontvangen, en zal het tenslotte uitwerken tot
overgave en heling van de diepst geslagen wonden.

Coby Duifhuizen