Schenk mij Uw opstandingskracht
'k dreig door verdriet te verkwijnen
Maak een eind aan de donk're nacht
Wil met Uw licht weer schijnen.

Schenk mij Uw opstandingskracht
om de ander te kunnen vergeven
Heeft U niet door Uw liefdemacht
De laatste vijand zelfs vergeven?

Schenk mij kracht mijzelf te accepteren
zoals U mij geschapen heeft
met mijn gaven en talenten
Laat mij voelen dat U leeft!

Schenk mij kracht in bange dagen
Ook U heeft toch angsten doorstaan
Sterk mij wanneer 'k een kruis moet dragen
U bent voor mij toch opgestaan?

Dan zal mijn hart voor eeuwig juichen
U zij de glorie, opgestane Heer!
Dan zal  ik Uw lof getuigen
Schenk mij dan Uw kracht, o Heer!

Coby Duifhuizen
    Home