Samen gaan in het geloof
 
Twee mensen gaan hand in hand
Zij hebben elkaar lief gekregen
wandelend aan het strand
hopend en biddend om een zegen.
 
Een zegen over hun samengaan
de één met God, de ander zonder
toch samen pratend heel spontaan
gelovend in een wonder.
 
Een wonder van Gods aanraking
van d' één en ook de ander
hunkerend naar een waardering
en groeiend tot elkander.
 
Houd ons vast in 't geloof o, Heer
Wij leggen onze weg in Uw handen
Knielend leggen wij ons leven neer
Verstevig Gij Zelf onze banden.

Coby Duifhuizen 

 

           Back        Home    Next