Memories
 
Memories, mijmeringen, gedachten
soms worden ze weer opgefrist
door dingen die zich voordoen 
die misschien al lang waren uitgewist.
 
Daar boven op die zolder
het dagboekje van moe.
Je slaat het nog eens open
en sluit het daarna weer toe.
 
Die woorden door haar zelf geschreven
met een bibberige onvaste hand.
Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heren hand.
 
Nog hoor ik het haar zingen
in tijden van bittere nood:
Van U zijn alle dingen
Wat was haar geloof toch groot!

Coby Duifhuizen

terug