Wonden niet te genezen


Een leven...totaal vernield
door aangedane wonden
een leven...totaal kapot
door hen die jou verwondden.

Wonden...zo zichtbaar en groot
wonden...niet meer te genezen
Mijn leven...Heer, ik ben in nood
Wrom word ik afgewezen?

Wrom ben ik zo anders
dan mijn naaste om mij heen
wrom voel 'k mij daardoor
zo ellendig en alleen?

Heeft U mij niet uitverkoren
om een kind van U te zijn?
Wrom mag 'k er dan niet bijhoren
en doen zij mij alleen maar pijn?

Toon Gij Uw liefde voor mij weer
Laat mij voelen: Je bent van Mij
Genees Gij mijn wonden, Heer
Help mij en sta mij bij!

Coby Duifhuizen

terug