bullet   bullet

De roep van de Sjofar
 
Wanneer de sjofar wordt geblazen
en Zijn stem weergalmt door de lucht
zullen luid de trompetten gaan klinken
wees voor die roepstem beducht.
 
De ramshoorn het teken van verzoening
toen Abraham offerde zijn zoon
Het verwees naar de Messias
Hij die verliet Zijn Vaders troon.
 
Wanneer de sjofar gaat klinken
wanneer het geluid wordt gehoord
blijf dan niet in gedachten verzinken
maar geef aan die roep gehoor!
 
Wordt wakker wanneer het geluid
schalt over bergen en dalen
want er komt eenmaal een dag
dat Hij Zijn gekochten komt halen!
 
Dan zal de sjofar nog eenmaal schallen
luid en hoorbaar voor iedereen
Een vreugd' geschal, een klank zo helder
Treed binnen...Ik ben het die verzoening verleen!
 
Coby Duifhuizen