Uw schepping
 
Wanneer wij Uw schepping zien
die wonderlijke pracht
dan worden wij klein en stil
Verwonderd over Uw macht!
 
Wanneer wij Uw schepping zien
die kleuren in onmeetbaar getal
dan moeten wij ons buigen Heer
voor U, de Schepper van 't heelal!
 
Maar...ach..wat heeft de mens
Uw schepping onderschat
zij hebben geen oog voor al dat moois
dat Gij hebt voortgebracht.
 
U, die de zon liet verduisteren
Zó wondermooi voor elk's gezicht
Dat getuigt toch van Uw almacht
het overgaan van duister in het licht?
 
De mens; zij ziet niet meer het wonder
van het geschapen goed
Zij hoort niet meer de donder
dat ons waarschuwen doet...
 
Keer toch terug naar Uw Schepper
U die verduisterd bent van God
Treed in het Licht van Gods Liefde
Mijn Schepper en mijn God!
 
Nog blijft God onze Schepper
Hij schept nog steeds met kracht
Hij wil de mens herscheppen
Vernieuwen, zoals het was!
 
Herscheppen door het bloed van Jezus
Wandelend in het Licht van Hem
Genietend in de hof van Eden
Hand in hand samen met Hem!
 
Dat zal zijn mijn verlangen
Te vertoeven in de hof met Hem
Te eten van de Boom des Levens
en te luist'ren naar die zachte stem!

Coby Duifhuizen

terug