Gods geheimenis

Gods geheimen: het is een mysterie
Ze liggen verborgen voor de mens
Het is niet goed om alles te weten
en te ontvangen al wat je wenst!
 
Soms zijn er dingen niet goed voor Zijn kind'ren
Hij vraagt dan verdraagzaamheid en ook geduld
al is het soms moeilijk Zijn wil te begrijpen
toch wordt Zijn belofte in jou vervuld.
 
Hij zal met je zijn alle dagen
ook wanneer je Zijn weg soms niet begrijpt
Zijn wil in je leven, het blijft een mysterie
Hij doet wat Hem het beste voor jou lijkt!
 
Leg daarom je leven in Zijn handen
met al die vragen waarop geen antwoord is
Eenmaal zal Hij het onthullen
Het mysterie, dat grote geheimenis!
 
Coby Duifhuizen
 

terug