Het verlangen naar water
 
Tevreden kijkt de Herder
op deze aarde neer
Zijn schapen grazen rustig
naast Hem bij het meer.
 
Dorstig,  verlangend naar water
hongerig, verlangend naar gras
soms zou je willen verlangen
dat het van binnen zo dorstig was.
 
Het leven kan soms van binnen
Zo droog en dorre zijn 
Droog door de vele vragen
die gevuld zijn met zoveel pijn.
 
De schepping zucht en verlangt naar water
naar liefde, vrede en rust
Eenmaal zal er een rivier ontspringen
daar aan de gindse veilige kust.
 
Dan zal men nimmermeer dorsten
daar zullen geen vragen meer zijn
maar zal er op alle vragen
een verkwikkend antwoord zijn.
 
Coby Duifhuizen
 

 terug