Gebed van een moeder
 
Tegenstand, waarom telkens weer
O mijn God, breng toch een keer
Ruim weerstand en boosheid weg
Wanneer ik mijn gezin in Uw handen leg
 
Mag ik de blijdschap weer voelen
die 'k ervaarde op dat moment
Laat mijn liefde voor hen niet verkoelen
Help mij Vader, U die mijn kinderen kent!
 
Dan kan ik weer verder leven
Door moeiten en door strijd
'k Wil mijn gezin aan U overgeven
Biddend, dat U hen bevrijdt.
 
Ga Gij met hun leven verder
'k Geef z' aan U over Heer
Wees ook voor hen een Herder
En schenk mij de ruste weer.

Coby Duifhuizen