Bidden helpt !!!

Een twee-onder-een-kap woning
 wordt de ene kant bewoond 
van door een Godvrezende weduwe,
 die maar ternauwernood rond kan komen
 van het weinige geld dat ze ontvangt. 
De andere helft wordt bewoond door een klein gezin, waarvan de vader zeer vijandig is 
tegen alles wat met kerk of God te maken heeft. 
Op zekere dag heeft de weduwe geen eten meer;
 en ook geen geld om het te kopen. Wat nu?
 In haar slaapkamer knielt ze neer
 en - onder het openstaande raam vertelt ze 
 zoals ze gewoon is - hardop haar nood aan de Heere.
 In de aangrenzende slaapkamer zit haar buurjongen huiswerk te maken en 'toevallig' hoort hij zo door het openstaande raam het bidden van zijn buurvrouw. 
Vlug haalt hij zijn vader. Samen luisteren ze naar het gebed, dat ze woordelijk kunnen verstaan.
Als de buurman hoort dat ze om brood bidt, denkt hij: wacht, ik zal haar eens te pakken nemen 
 Vlug haalt hij een brood en gooit het met een flinke zwaai door het openstaande raam bij zijn buurvrouw naar binnen.
Wanneer de weduwe met bidden ophoudt, 
ziet ze het brood op bed liggen.
 Ze is verwonderd dat haar gebed zo spoedig verhoord is
 en opnieuw buigt ze haar knieŽn om de Heere te danken voor de hulp die Hij haarschonk.
 De buurman hoort het en wordt boos: wat? 
heeft de God van zijn buurvrouw haar geholpen?
 Hij zal haar eens gaan vertellen
 wie dat brood heeft gegeven ... ! 
Even later staat hij bij zijn buurvrouw op de stoep
en zegt hij: "U denkt dat uw God u dat brood heeft gegeven, maar dat is niet zo, hoor;
 ik heb u dat brood gegeven! Bidden is onzin."
Gevat geeft de godvrezende vrouw 
 die hierdoor niet uit het veld geslagen is 
 hem ten antwoord:
 "O, maar dat maakt het wonder alleen nog maar groter,
 dat de HEERE zelfs Zijn vijanden gebruikt
 als Zijn knechten,
 net zoals Elia brood kreeg van roofvogels!"


Back     Home     Next