Vader, vergeef het hun toch
   Zij weten niet wat zij doen
   Wat was Zijn liefde groot
   Dat Hij drdoor redding bood.


    Door die vergeving kon Hij zeggen:
   Heden zult Gij met Mij zijn
   Het paradijs staat voor jou open
   Ik onderging daarvoor die bittere pijn.


   Zijn moeder... haar verdriet was groot
   Doch Hij sprak: Vrouw, zie uw zoon
   Treur niet om Mijn lijden en dood
   zie Johannes, die tot U komt.


Eli Eli, Lama Sabachtani...Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?
Wrom die Godverlatenheid...wrom die eenzame strijd?

Toen sprak Hij: Mij dorst...Ze gaven Hem bittere gal
Wat werd mijn Koning bespot...Mijn Koning van het gans heelal.

Doch, zie en aanschouw toch Hem...In die duistere, donkere nacht
Riep Hij met luide stem:...Vader, het is volbracht!

Hij boog Zijn hoofd en riep met kracht...Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest
Volbracht voor onze zonden en schuld...Heeft Hij Vaders wil vervuld.

Niet Mijn wil, doch de Uwe geschiedt...U deed Uw Vaders wil
Help mij om in pijn en verdriet...Mij te voegen naar Uw wil

Coby D.

           
   

Home